Skip to content
Meny
Stäng
Talare

Ann Linde

Ann Linde är en av Sveriges mest erfarna utrikespolitiker och har varit central vid flera kritiska händelser som NATO-processen, hanteringen av den ryska invasionen av Ukraina, evakueringarna från Afghanistan och de 9000 svenskar som strandades under pandemin.

År 2021 var Ann ordförande för OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, där hon ledde flera kriser och drev igenom epokgörande beslut gällande klimat och säkerhet. Åren 2014–2016 var Ann statssekreterare och ledde regeringskansliets krishantering, med svåra uppgifter som den stora flyktingvågen 2015, terroristattackerna som skakade Europa och den våg av svenskar som anslöt sig till IS.

Ann Linde har en gedigen erfarenhet av EU-frågor från att ha varit EU-minister, Internationell sekreterare för Socialdemokraterna och chef för det Europeiska Socialdemokratiska Partiets internationella avdelning i Bryssel. Som handelsminister var Ann med och förhandlade fram viktiga handelsavtal inom EU och ledde flera delegationer för att främja exporten till olika delar av världen.

Hennes gedigna erfarenhet av EU-frågor gör henne till en skicklig talare som både kan relatera till historiska händelser i krisens öga och göra aktuella utrikespolitiska analyser.

Under sin karriär har Ann Linde byggt upp ett imponerande globalt nätverk, från det att hon började som ungdomspolitiker på 80-talet. I slutet av 80-talet anställdes hon i Regeringskansliet och har sedan dess arbetat på flera departement som bland annat Utrikes-, Försvars-, Närings-, Civil- och Justitiedepartementen.

De utmaningar Ann Linde har fått vara med om som kvinna i mansdominerade miljöer har resulterat i lärdomar kring hur man ska hantera dessa situationer. Hon är nu en populär och ofta anlitad föreläsare internationellt om bland annat jämställdhet, feministisk utrikespolitik och hur man kan hantera diverse härskartekniker baserat på egna erfarenheter. Ann Linde anpassar sina föreläsningar efter er organisation och era behov.

Boka en föreläsning med Ann Linde inom:

Jämställdhet, feministisk utrikespolitik, härskartekniker

Ann Linde kopplar de härskartekniker som ofta används mot kvinnor i arbetslivet och politiken till erfarenheter från sitt liv inom den internationella politiken.

Försvarsindustrin

Ann arbetade som politisk sakkunnig på Försvarsdepartementet på 1990-talet då NATO-anpassningen startade. Hon har djup och bred erfarenhet inom områden som säkerhets och försvarspolitik, inklusive handelsfrågor som relaterar till dessa områden.

Ledarskap och krishantering

Stor erfarenhet av att ha varit verksam i många olika krissituationer. Det gäller både hur man som person hanterar en kris, som tex ett mediadrev, till hur en organisation eller ett samhälle ska hantera en kris.

Geopolitiska läget

Analys av världsläget. Sedan mitten av 80-talet fram till idag har hon varit verksam i den internationella politiken, genom resor, delegationer, besök och konferenser i framför allt Europa, USA, Mellanöstern, Afrika och Ryssland. Ann Linde har medverkat i över 40 ministerrrådsmöten i EU.

Klimat och säkerhet

Frågor om klimat och säkerhet har blivit allt viktigare, Ann Linde har varit framträdande i dessa frågor genom att driva fram beslut i OSSE, tillsätta en ambassadör för klimat- och säkerhet, anlitats som talare internationellt i ämnet och till exempel hållit en välbesökt konferens tillsammans med den amerikanske fd utrikesministern John Kerry i samband med FN:s generalförsamling.

Populära ämnen: Jämställdhet, feministisk utrikespolitik, härskartekniker | Försvarsindustrin | Ledarskap och krishantering | Geopolitiska länge | Klimat och säkerhet

Stäng

Boka profil

Vi återkommer till dig om din förfrågan så snabbt som möjligt!

Boka talare eller moderator

Boka en talare eller moderator hos talarbyrån MySpeaker! Det ingår alltid en kostnadsfri behovsanalys.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Boka talare